top of page

חטיבת ביניים פרס, קרית אונו

כתובת: בר יהודה 1, קרית אונו
שטח בניה חדשה: 1,100 מ"ר

שטח שיפוץ עומק: 1,085 מ"ר
יזמות: החברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו
תכנון אדריכלי: ורד פלוק עם ערן טמיר טאוויל
תכנון שלד: בצלאל ולנסי 
אדריכלות נוף: עומר ינוביץ'
ניהול הפרויקט: קובי פנחס | טופ הנדסה; איציק קורן | קורן-גואטה
קבלן מבצע: בועז משה
צילום: אביעד בר נס

בניה של אגף חדש בצמוד למבנה ששימש בעבר כמרכז לבדיקת בחינות בגרות של משרד החינוך, והתאמת כל המכלול לחטיבת ביניים עם 21 כיתות ועוד שתי כיתות חינוך מיוחד.
תפיסת העולם החינוכית המיוחדת  של חטיבת ביניים זו, להעבודה כוללת שיפוץ מלא של האגף הקיים ויצירה של כיתות לימוד וחדרי ספח לפי פרוגרמת משרד החינוך. חדרי השירותים הקיימים ישופצו היכן שנדרש ובנוסף ייבנו תאי שירותים חדשים, הן רגילים והן נגישים.
מבנה האגף החדש כולל 7 כיתות לימוד ומרחבים מוגנים והוא צמוד למבנה הקיים ופועל עמו כיחידה אחת.
בקומת הקרקע של המבנה הקיים תבנה קפיטריה.
החצר הקיימת תוסב לחצר בית ספר כולל המתקנים והברזיות הנדרשות.

bottom of page