top of page

שבט צופים שחקים, חולון

כתובת: אמיר דרורי, מתחם שחקים, חולון
שטח בניה חדשה: 1,436 מ"ר
יזמות: החברה הכלכלית לפיתוח חולון 
תכנון אדריכלי: ורד פלוק
תכנון שלד: שמעון שטירלר 
צוות אדריכלות נוף: בארי בן שלום, שחף זכאי | אב אדריכלות נוף 
ניהול הפרויקט: עופר פריזר | ע.פ. עדניר

שבט הצופים שחקים מיועד לכ-400 ילדים ובני נוער והוא נפרש בשתי קומות של חדרי פעילות ואולם מרווח להתכנסות. לצד השטחים הבנויים מתוכננת חצר מרכזית 'טבעית', לא מרוצפת ומוצלת, המיועדת לפעילות חוץ ומסדרים ומרפסת מוצלת רחבת ידיים בקומה א'. הפעילות השגרתית מתקיימת בחדרי הפעילות, במרפסות ובחוץ במסגרת קבוצתית קטנה, המונה כ- 15 חניכים בני אותה קבוצת גיל. מדי פעם מתקיימות פעילויות במסגרות רחבות יותר באולם המרווח או בחצר הפתוחה, שמשתתפות בהן קבוצות אחדות או כל בני שכבת הגיל, "השכבה הצעירה" או "השכבה הבוגרת. במסגרת המועדון יוצאים החניכים למשימות קהילתיות שונות, לטיולים ולמחנות. בחצר ממוקמות שתי מכולות בהן מרוכז כל הציוד הנדרש למחנות, מכולות אלה יוצאות ע"ג משאית לאתר המחנה.
המבנה והחצר אינם מהווים אתר יחיד לפעולות, לא במקרה נבחר השטח לשבט בקרבה רבה לפארק איילון והפעילות הצופית נערכת בזיקה אליו. המבנה תוכנן כמבנה פתוח, שבו הפנים והחוץ קשורים בקשר הדוק זה לזה וביחד מהווים מצע מעודד לתהליך החינוכי הנהוג בתנועות הנוער: מתן דגש על אוטונומיה מרבית לחניכים, על טיפוח הזדהות ותחושת שייכות של החניכ.ה לקבוצה, לשכבה, למועדון ולתנועה בכללותה.
מעל קומות הצופים מתוכננים מועדון לתושבים ותיקים ומרכז גישור ודיאלוג. מיקומם כחלק ממבנה הצופים מציג הלכה למעשה את התפיסה העירונית של שילוב רב גילאי המעודד פעילות חברתית וקהילתית בכל גיל.

bottom of page